Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 2 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
KARPIOKSZTAŁTNE
Koza kaspijska
Cobitis caspia
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Cobitis caspia

Budowa zewnętrzna: Ciało długie i wąskie. Głowa silnie bocznie ścieśniona. Wąski, dolny otwór gębowy. Na górnej szczęce sześć długich wąsików, cztery z przodu, dwa w kącikach warg. Te ostatnie sięgają poza tylną krawędź oka. Przedni otwór nosowy krótki i rurkowaty. Poniżej oka podwójny kolec - przedni znacznie krótszy od tylnego. Na dolnej stronie trzonu ogonowego dobrze wykształcony tłuszczowy kil, na górnej stronie tylko w tylnej części. Łuski bardzo małe, częściowo wrośnięte w skórę. Płetwa grzbietowa z 7-9, odbytowa z 6-7, a ogonowa z 14 promieniami. Dojrzałe płciowo samce mają silnie rozbudowaną przednią część ciała. Zęby gardłowe jednorzędowe, zazwyczaj 8-8. Długa, wyraźna wstęga, biegnąca od oka do nasady płetwy ogonowej, często poniżej odbytowej. Na grzbiecie i bokach występują małe, ciemne plamy i punkty. Płetwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa z rzędami ciemnych punktów. U nasady płetwy ogonowej widoczne dwie ciemne plamy. Długość 4 do 5 cm, maksymalnie 7 cm.

Cobitis caspia - Koza kaspijska
Rycina gatunku Cobitis caspia


Występowanie: Zarówno w wodach słodkich, jak i słonawych wodach delty dużych rzek, uchodzących w zachodniej części do Morza Kaspijskiego.

Tryb życia: Słabo poznany. Tarło - kwiecień do maja. Ikra składana jest. zazwyczaj w rejonie wód słodkich, chociaż spotykana bywa również w słonawych wodach delty. Jaja przyczepiają się do piasku, żwiru i roślin - zależnie od miejsca, w którym zostały złożone.

Odżywianie: Żyjące na dnie zwierzęta bezkręgowe.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski