Poczta        opinia    drukuj     Paragraf     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 6 osób
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
OKONIOKSZTAŁTNE
Głowacz pręgopłetwy
Cottus poecilopus
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Cottus poecilopus

Budowa zewnętrzna: Kijankowate, bezłuskie ciało o szerokiej, spłaszczonej głowie. Szeroki, końcowy otwór gębowy. Oczy umieszczone wysoko. Na wieczku skrzelowym bardzo silny, wygięty kolec. Szczeliny skrzelowe wąskie. Błony podskrzelowe zrośnięte z przegrodą międzyskrzelową. Linia boczna biegnie powyżej środka ciała, sięgając tylko na wysokość środka drugiej płetwy grzbietowej. Znajduje się na niej 20-25 małych płytek kostnych. Dwie płetwy grzbietowe. Pierwsza z 6-10 kolcami, druga z 16-20 promieniami miękkimi; w płetwie odbytowej jest 12-15 promieni. Duże płetwy piersiowe o zgrubiałych, wystających poza fałd płetwy, dolnych promieniach. Długie i wąskie płetwy brzuszne mają piersiowe położenie. Ich wewnętrzne promienie są krótsze o połowę od promieni zewnętrznych, które sięgać mogą do odbytu. Płetwa ogonowa zaokrąglona. Grzbiet i boki brązowawoszare z ciemnymi, poprzecznymi paskami. Na płetwach grzbietowych i odbytowej są one skośne i długie. Płetwa ogonowa i piersiowe poprzecznie prążkowane. Długość 7-9 cm, maksymalnie 12,5 cm.

Cottus poecilopus - Głowacz pręgopłetwy
Rycina gatunku Cottus poecilopus


Występowanie: Przejrzyste, natlenione wody górskie o piaszczystym lub żwirowym podłożu w Karpatach, północnej Europie i północnej Azji. Występuje razem z głowaczem białopłetwym.

Tryb życia: Denna ryba przebywająca pod kamieniami i wśród otoczaków, miejscami na dużych głębokościach. Tarło od lutego do kwietnia. Potomstwem opiekuje się samiec.

Odżywianie: Zwierzęta denne (zwłaszcza skorupiaki), ikra oraz wylęg ryb.

Uwagi
Gatunek prawnie chroniony - całkowity zakaz połowu


 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski