Poczta        opinia    drukuj     Paragraf     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Go¶ć nr
on-line 3 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
OKONIOKSZTAŁTNE
Kur rogacz
Myoxocephalus quadricornis
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Myoxocephalus quadricornis

Budowa zewnętrzna: podobne do kijanki ciało o szerokiej spłaszczonej głowie. Duży, końcowy otwór gębowy. Nad pyskiem dwa małe kolce. Na wierzchu głowy 4 g±bczaste, chrz±stkowe naro¶le. Wieczko skrzelowe z 2, a przednia płytka wieczka skrzelowego (praeoperculum) z 4 kolcami (leż±cy najwyżej jest najdłuższy). Szeroka szczelina skrzelowa. Błony podskrzeIowe nie s± zro¶nięte z przegrod± międzyskrzelow±. Brak łusek, lecz na ciele pomiędzy lini± boczn± i grzbietem występuje jeden lub kilka rzędów kostnych guzków. Dwie płetwy grzbietowe. Pierwsza z 7-9 kolcami, druga z 13-16 wysokimi, nitkowato wydłużonymi promieniami miękkimi. W płetwie odbytowej jest ich 13-17. Duże, wachlarzowate płetwy piersiowe o zgrubiałych, wystaj±cych poza błonę płetwy dolnych promieniach. Płetwy brzuszne położne piersiowo, a ich wewnętrzne promienie s± niewiele krótsze od zewnętrznych. Płetwa ogonowa zaokr±glona. Brak pęcherza pławnego. Grzbiet br±zowoszary, boki żółtawe, brzuch natomiast biały. Kostne guzki na głowie s± żółtoszarego koloru. Płetwy z rzędami ciemnych plam. Długo¶ć słodkowodnych form wynosi 10-25 cm. Formy morskie osi±gaj± maksymalnie 60 cm (Cie¶nina Beringa).

Myoxocephalus quadricornis - Kur rogacz
Rycina gatunku Myoxocephalus quadricornis


Występowanie: Przybrzeżne wody półkuli północnej. Jako reliktowa forma epoki lodowcowej spotykany również w zimnych, głębokich słodkowodnych jeziorach, rzadziej w dolnym biegu rzek. W Europie występuje w zlewisku Bałtyku i Oceanu Arktycznego. Tworzy liczne podgatunki, zwłaszcza na Pojezierzu Szwedzkim. Myoxocephalus quadricornis lönnbergi żyje w jeziorze Łodoga i jeziorze Malar, Myoxocephalus quadricornis asundensis w jeziorze Asund, Myoxocephalus quadricornis oernensis w jeziorze Oerne, Myoxocephalus quadricornis frykenensis w jeziorze Fryken, Myoxocephalus quadricornis onegensis w jeziorze Onega, Myoxocephalus quadricornis venerensis w jeziorze Wener i Myoxocephalus quadricornis relictus w jeziorze Watten. U wybrzeży Oceanu Arktycznego, w Azji i Ameryce Północnej występuje Myoxocephalus quadricornis lahradoricus. Kur rogacz w wodach europejskich wchodzi do dolnego biegu DĽwiny, Peczory i innych rzek.

Tryb życia: Ryba denna, przebywaj±ca w płytkich, przybrzeżnych rejonach wód. Tarło - grudzień do stycznia. Złożona w bryłach ikra pilnowana jest przez samca. Okres wylęgania trwa około 5 tygodni.

Odżywianie: Robaki, skorupiaki, małe denne ryby.

Uwagi: Kur rogacz jest ryb± o małym znaczeniu gospodarczym. Sprzedawany jest w formie odgłowionych, pozbawionych skóry tuszek. Jego w±troba zawiera bardzo dużo witaminy A.

Uwagi
Gatunek prawnie chroniony - całkowity zakaz połowu


 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski