Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 3 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
PŁASZCZKOKSZTAŁTNE
Rocha
Rhinobatos rhinobatos
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Rhinobatos rhinobatos

Budowa zewnętrzna: W przedniej części ciało spłaszczone, (płaszczkowate), w tylnej walcowate (rekinowate). Długi, trójkątny pysk o zaokrąglonym końcu. Oczy i duże tryskawki położone są na wierzchu głowy. Otwór gębowy i 5 szczelin skrzelowych na stronie brzusznej. Szczęki pokryte małymi, zaokrąglonymi zębami, ustawionymi w wielu rzędach ("plaster miodu"). Wzdłuż linii grzbietu biegnie szereg małych kolców (są mniej ostre u młodych osobników). Pomiędzy nimi umieszczone na trzonie ogonowym 2 jednakowej wielkości płetwy grzbietowe, które na całej swej długości przyrośnięte są do głowy i przednich partii tułowia. Płetwy brzuszne są wyraźnie oddzielone od płetw piersiowych; ich zewnętrzne krawędzie (podobnie jak w płetwach piersiowych) są zaokrąglone. Brak płetwy odbytowej. Fałd skóry z obydwu stron trzonu ogonowego. Płetwa ogonowa dobrze rozwinięta. Brak dolnego płata. Grzbiet od brązowoszarego do oliwkowego koloru. Strona brzuszna biaława. Płetwy grzbietowa i ogonowa z jasną krawędzią. Maksymalna długość 1 m.

Rhinobatos rhinobatos - Rocha
Rycina gatunku Rhinobatos rhinobatos


Występowanie: Wschodni Atlantyk od południowych rejonów Zatoki Biskajskiej do Angoli, Morze Śródziemne (głównie w południowych, cieplejszych rejonach wzdłuż afrykańskiego wybrzeża; rzadko koło Neapolu, częściej wokół Sycylii; również w południowych rejonach Adriatyku). Występuje w płytkich przybrzeżnych miejscach o piaszczystym lub mulistym podłożu.

Tryb życia: Typowy mieszkaniec przybrzeżnych rejonów. Zwykle leży na dnie, częściowo zagrzebany w miękkim podłożu. Żyworodny (jajożyworodny).

Odżywianie: Małe zwierzęta denne: głównie kraby, ślimaki i małże oraz denne ryby.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski