Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 2 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
ŁOSOSIOKSZTAŁTNE
Gromadnik
Mallotus villosus
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Mallotus villosus

Budowa zewnętrzna: Bardzo silnie wydłużone, smukłe, bocznie ścieśnione ciało o deliktanych, łatwo odpadających łuskach; wzdłuż boków jest ich co najmniej 150 (stynka - Osmerus eperlanus ma ich najwyżej 80). Dorosłe samce na dużych łuskach linii bocznej mają kosmate naroślą. Oczy duże. Otwór gębowy szeroki, o wysuniętej dolnej szczęce. Pomiędzy płetwą grzbietową a ogonową znajduje się płetwa tłuszczowa. Nasada płetw brzusznych rozpoczyna się pod pierwszymi promieniami płetwy grzbietowej. Ubarwienie grzbietu zielononiebieskie do czarnoniebieskiego. Boki są jasne, niebiesko lśniące. Strona brzuszna żółtawobiała. Wszystkie płetwy są jasnożółte do jasnobrązowych. Długość ciała rzadko przekracza 20 cm. Żyjący w północnym Pacyfiku podgatunek tej ryby osiąga większe rozmiary.

Mallotus villosus - Gromadnik
Rycina gatunku Mallotus villosus


Występowanie: Arktyczne obszary północnego Atlantyku. Na zachodzie - w kierunku południowym do Maine (USA), na wschodzie do południowej Norwegii (Oslo). Przebywa na głębokości 0-300 m.

Tryb życia: Stadna, pelagiczna ryba przebywająca w ciągu dnia na większych głębokościach, nocą zaś podchodząca blisko powierzchni wody. Wielkość jej stad jest bardzo silnie zróżnicowana, co zależy od pory roku oraz liczebności roczników (ryb urodzonych w kolejnych latach). W Oceanie Lodowatym Północnym gromadnik tworzy większe stada, ciągnące z północnych rejonów Morza Barentsa w okolice Murmańska, aż po granice Norwegii. Dojrzałość płciową uzyskuje w wieku 2-4 lat przy długości ciała 15-20 cm (samce), względnie 13-17 cm (samice). Tarło odbywa się przy temperaturze wody 2-4°C, przy czym sam akt składania i zapładniania ikry jest bardzo krótki i odbywa się w ciągu najwyżej 5 sekund. Każda samica składa 8000-12000 kleistych jaj (o średnicy 0,6-1,2 mm) na głębokości 5-100 m, na piaszczystym podłożu. Po tarle samce giną, natomiast część samic przeżywa, wycierając się ponownie w następnych 2-3 latach. Po około 4 tygodniach wylęgają się larwy o długości 4-5 cm.

Odżywianie: Plankton zwierzęcy.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski