Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Go¶ć nr
on-line 3 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
DORSZOKSZTAŁTNE
Molwa smukła
Molwa dipterygia elongata
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Molwa dipterygia elongata

Budowa zewnętrzna: Silnie wydłużona (80-84 kręgi), bardzo smukła ryba o spiczastym pysku, dwóch płetwach grzbietowych i jednej odbytowej. Szczęka dolna wysunięta przed szczękę górn±. Na podbródku krótki, rozwidlaj±cy się w±sik. Oczy bardzo duże. Pierwsza płetwa grzbietowa z 10-12 miękkimi promieniami, druga z 76-83. W płetwie odbytowej jest ich 75-78. Płetwy brzuszne sięgaj± poza tyln± krawędĽ płetw piersiowych. Ciało ciemnomiedzianego koloru, bez marmurkowań. Płetwy nieparzyste s± na swych końcach ciemne i maj± jasn± obwódkę. Ryba ta jest najmniejszym przedstawicielem rodzaju Molva. Osi±ga maksymaln± długo¶ć 90 cm.

Molwa dipterygia elongata - Molwa smukła
Rycina gatunku Molwa dipterygia elongata


Występowanie: Ryba wolnej wody, występuj±ca w rejonie Wysp Owczych, Islandii oraz Maroka, a także w zachodniej czę¶ci Morza ¦ródziemnego. W Atlantyku obszary występowania molwy niebieskiej i molwy smukłej granicz± ze sob±. Molwa dipterygia elongata, znana również jako Molva dipterygia macrophthalma, jest podgatunkiem molwy niebieskiej.

Tryb życia: Ryba ta przebywa ponad piaszczystym podłożem na głęboko¶ci od 200 do 1500 m. Trze się wiosn± (na przełomie maja i czerwca) na głęboko¶ci około 1000 m.

Odżywianie: Mało poznane, prawdopodobnie ryby i raki.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski