Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 5 osób
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
ŁOSOSIOKSZTAŁTNE
Tajmień
Hucho taimen
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Hucho taimen

Budowa zewnętrzna: Niskie, silnie wydłużone w przekroju, prawie okrągłe ciało o smukłym trzonie ogonowym. Łuski bardzo drobne, 193-242 wzdłuż linii bocznej. pomiędzy płetwą tłuszczową a linią boczną 27-30 (łącznie z łuskami leżącymi na linii). Długa, szczupakowata, mocno spłaszczona głowa z silnie wyciętym pyskiem. sięgającym tylnej krawędzi oka. Na pierwszym łuku skrzelowym 11-12 wyrostków filtracyjnych. Na tylnej krawędzi płytki lemiesza 4-8 silnych hakowatych zębów, ustawionych w poprzecznym rzędzie. Trzon lemiesza, również u młodych ryb, bez zębów. Grzbiet brązowawo- lub zielonkawoszary, boki jaśniejsze, czerwonawe, miedziano połyskujące, pokryte licznymi, małymi ciemnymi plamami, rozsianymi zarówno powyżej, jak i poniżej linii bocznej. Na głowie okrągłe czarne plamy. Brzuch białawy. Młode ryby mają ciemne, poprzeczne plamy. Długość od 80 do 130 cm, maksymalnie 160 cm.

Hucho taimen - Tajmień
Rycina gatunku Hucho taimen


Występowanie: W chłodnych, bogatych w tlen. szybko płynących wodach. W górnych, prądowych odcinkach Wołgi i Uralu, w dopływach Oceanu Lodowatego Północnego (Ob do Leny) oraz szczególnie licznie w dorzeczu Amuru.

Tryb życia: Ryba stanowiskowa, zajmująca rewiry w strefie silnego nurtu pod nawisami brzegowymi, mostami lub za przegrodami. Rzadko występuje w głębokich, zimnych jeziorach w pobliżu uchodzących doń dopływów. Tarło od maja do czerwca. Dojrzałe osobniki wędrują w górę rzeki, by nad kamienistym lub żwirowatym podłożem złożyć ikrę (zależnie od wielkości samicy 10000-34000 jaj). Okres wylęgania 30-35 dni.

Odżywianie: Ryby, ptaki wodne i drobne ssaki.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski