Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 4 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
ŁOSOSIOKSZTAŁTNE
Sieja ostronosa
Coregonus oxyrhynchus-Forma
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Coregonus oxyrhynchus-Forma

Budowa zewnętrzna: Ciało śledziowate, u różnych lokalnych ras może być mniej lub bardziej wydłużone. Głowa mała, pysk tępy, wydłużony w formie nosa. Łuski większe niż u łososiowatych. Pełna linia boczna. Dolnie ułożony, wąsko wycięty otwór gębowy sięga do przedniej krawędzi oka. Na pierwszym łuku skrzelowym 35-44 (najczęściej około 40) długich wyrostków filtracyjnych. Grzbiet szaroniebieski do zielonooliwkowego, boki i brzuch srebrzyście ubarwione, niebieskawo i czerwonawo połyskujące. Pysk (zwłaszcza u form o typowym, "nosowatym" kształcie) w kolorze od ciemnoniebieskiego do czerwonawego. Długość 25-40 cm, maksymalnie 50 cm. W regionie alpejskim do 32 cm.

Coregonus oxyrhynchus-Forma - Sieja ostronosa
Rycina gatunku Coregonus oxyrhynchus-Forma


Występowanie: Od Alaski przez Syberię do Europy Północnej, Wyspy Brytyjskie, południowe rejony Morza Północnego, jeziora w zlewisku Bałtyku, rejon podalpejski i alpejski.

Tryb życia: Jako typowy przedstawiciel podrodziny siejowatych, wędrowna forma siei ostronosej wstępowała niegdyś dużymi stadami na tarło w górę Renu i Elby. Dzisiaj jest już prawie wymarła. Formy niewędrowne, dzięki sztucznej hodowli i zarybianiu, rozprzestrzenione są obecnie w wielu jeziorach. W ten sposób powstały mieszane populacje siei w podalpejskich jeziorach, a także w wielu jeziorach na terenie Polski. Obecnie, wskutek wzrastającej eutrofizacji, w wielu z nich populacja tej ryby jest zagrożona. Typowa forma siei ostronosej jest rybą wędrowną, wstępującą w okresie tarła w ujścia rzek i wędrującą nimi w górę. Tarło odbywa się w listopadzie i grudniu. W Jeziorze Bodeńskim występuje stacjonarna forma. Ikra składana jest na żwirowym i kamienistym podłożu.

Odżywianie: Sieja ostronosa jest na obszarze swego występowania gatunkiem bardzo silnie zagrożonym. Przyczynami jej zanikania są wzrastające zanieczyszczenia wody. degradacja cieków wodnych i zmniejszenie się liczby dostępnych miejsc tarła, przełowienie, a także zwiększony ruch żeglowny na trasach jej wędrówki.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski