Poczta        opinia    drukuj     Zakazy

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 1 osoba
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
KARPIOKSZTAŁTNE
Strzebla dubrownicka
Phoxinellus pstrossi
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Phoxinellus pstrossi

Budowa zewnętrzna: Ciało mocno wyciągnięte, bocznie słabo ścieśnione, podobnie jak u strzebli potokowej. Pysk mały, tępy. Otwór gębowy wąski, skierowany skośnie ku górze. W płetwach piersiowych po 16-17 promieni, w brzusznych po 8-9. Płetwa grzbietowa ma ich 9-10, ogonowa 19 natomiast w odbytowej jest ich 11. Zęby gardłowe jednorzędowe, 5-4. Ułuszczenie mocno zredukowane, pojedyncze łuski są na ciele luźno ułożone i prawie nie zachodzą na siebie. Są one głęboko osadzone w śluzówce skóry. na stronie brzusznej niewidoczne. Grzbiet ciemny, z metalicznym połyskiem w kolorze od zielonkawego do niebieskawego. Boki są jaśniejsze i nieregularnie usiane brązowymi plamkami, zwłaszcza powyżej linii bocznej. Ich liczba zwiększa się w kierunku grzbietu. Strona brzuszna biaława, z różowawym, srebrzystym połyskiem. Od wieczka skrzelowego po nasadę płetwy ogonowej biegnie szeroka, ołowianoszara, długa wstęga. Długość tych ryb wynosi 8-9 cm, maksymalnie 10 cm.

Phoxinellus pstrossi - Strzebla dubrownicka
Rycina gatunku Phoxinellus pstrossi


Występowanie: Zbiorniki popowodziowe oraz drobne cieki wodne na południowo-zachodnim wybrzeżu d. Jugosławii w okolicach Dubrownika.

Tryb życia: Mała, stadna ryba, której biologia, zwłaszcza zaś zachowania tarłowe, nie są jeszcze dostatecznie poznane. Nie ma żadnego znaczenia gospodarczego.

Uwagi: Obecnie do rodzaju Phoxinellus zaliczane są gatunki, które niegdyś przypisywano rodzajowi Paraphoxinus. Systematyczne cechy tej grupy ciągle jeszcze wymagają dokładnej weryfikacji, by móc uzyskać jednolity obraz gatunkowej przynależności omawianych w niej ryb. Badania specyfiki gatunkowej dodatkowo utrudnia używanie synonimowych nazw tych ryb. Liczni autorzy zaliczają je do najprzeróżniejszych gatunków i podgatunków, chociaż w najnowszej literaturze nie używa się już nazwy Paraphoxinus. Oczekuje się taksonomicznej rewizji tego rodzaju i wiążącego się z tym nowego nazewnictwa. Ponieważ większość omawianych tutaj form żyje na kresowych wyżynach Półwyspu Bałkańskiego, na tym obszarze powinny koncentrować się prowadzone badania.

 
Autorem serwisu (i jedynym redaktorem) jest Tomasz Chmielewski