KARPIOKSZTAŁTNE
Kiełb Kesslera
Gobio kessleri
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Gobio kessleri

Budowa zewnętrzna: Ciało wysmukłe, trzon ogonowy wąski. Długa głowa o dużych oczach, ostrym pysku i dolnym otworze gębowym. Średnica oka równa jest odległości pomiędzy oczami. Na tylnej krawędzi szczęki górnej umieszczone są pojedyncze, długie wąsy. sięgające do tylnej krawędzi oka. Łuski duże. 40-43 wzdłuż linii bocznej. Pomiędzy linią boczną a nasadą płetw brzusznych 3-4 rzędy łusek. W płetwie grzbietowej jest l0, a w odbytowej 9 promieni. Zęby gardłowe dwurzędowe, (2)3.5-5.3(2). Grzbiet czarniawoszary. Boki jaśniejsze z dużymi, niewyraźnymi plamami wzdłuż linii bocznej. Brzuch białawy. Płetwy grzbietowa i ogonowa z 1-3 rzędami ciemnych plam. Długość 10-12 cm, maksymalnie 15 cm.

Gobio kessleri - Kiełb Kesslera
Rycina gatunku Gobio kessleri


Występowanie: Wody chłodne, szybko płynące, zasobne w tlen, o piaszczystym lub żwirowym podłożu (kraina pstrąga, lipienia, brzany). W dopływach środkowego i dolnego Dunaju (Czechy, Słowacja, do Bułgarii i Besarabii), w Dniestrze i jego dopływach (południowo-zachodnia Ukraina), a także w górnym dorzeczu Wisły. Znane są dwa podgatunki: Gobio kessleri antipai (delta Dunaju oraz dolny bieg i ujścia niektórych jego dopływów) i Gobio kessleri banuticus (Timis, Caras i Nera - rumuńskie dopływy Dunaju).

Tryb życia: Mała. towarzyska, stadna ryba przebywająca głównie z strefie prądu na płytkich żwirowych przykosach. Tarto od kwietnia do czerwca. W tym okresie pojawia się u samców słaba wysypka tarłowa. Ikra składana w obmywanych prądem wody płytkich, brzegowych partiach.

Odżywianie: Porastające dno glony oraz drobne organizmy zwierzęce (robaki, larwy owadów, skorupiaki).

Uwagi
Gatunek prawnie chroniony - całkowity zakaz połowu