KARPIOKSZTAŁTNE
Koza kaukaska
Cobitis caucasica
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Cobitis caucasica

Budowa zewnętrzna: Głowa bocznie silnie ścieśniona. Ciało długie, wyciągnięte. Otwór gębowy wąski, dolny. Na szczęce górnej sześć długich wąsików, cztery z przodu, dwa ponad kącikami warg, sięgające do tylnej krawędzi oka. Przedni otwór nosowy krótki i rurkowaty. Poniżej oka silny, podwójny kolec. Obydwa jego odgałęzienia są krótkie i mają jednakową długość. Na dolnej i górnej stronie trzonu ogonowego znajduje się tłuszczowy kil. Ułuszczenie wyraźne, łuski tylko częściowo wrośnięte w skórę. Płetwa grzbietowa z 7-9, odbytowa z 7, ogonowa zaś z 14 promieniami. Boki dojrzałych płciowo samców są w przedniej części, przed płetwą grzbietową pogrubione. U samic są one bardzo wypukłe (nabrane). Zęby gardłowe jednorzędowe, zazwyczaj 8-8. Grzbiet i boki brązowawe, upstrzone ciemnymi plamami i cętkami. Na ciele brak dużych plam. Strona brzuszna żółtawa do białej. Od głowy do płetwy ogonowej biegnie złocista, długa wstęga. U nasady płetwy ogonowej ciemna, przerwana pośrodku opaska. Długość 6 do 8 cm, maksymalnie 10,5 cm.

Cobitis caucasica - Koza kaukaska
Rycina gatunku Cobitis caucasica


Występowanie: W zlewisku Morza Azowskiego (dorzecze Kubania) i Morza Kaspijskiego (Kuma, Terek, Sulak).

Tryb życia: Mało poznany. Tarło - maj do czerwca. Kleista ikra składana jest w silnym prądzie wody przy brzegach, na kamieniach i roślinach.

Odżywianie: Żyjące na dnie zwierzęta bezkręgowe, zwłaszcza robaki, larwy owadów i drobne mięczaki (małe ślimaki, groszkówki).