BELONOKSZTAŁTNE
Makrela kolias
Scomber japonicus
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Scomber japonicus

Budowa zewnętrzna: Wydłużone, okr±głe w przekroju ciało (14-17 kręgów) o dużych oczach i dużym otworze gębowym, sięgaj±cym do ¶rodkowej linii oka. Na górnej i dolnej szczęce małe, koniczne zęby. Dwie daleko odsunięte od siebie płetwy grzbietowe. W pierwszej jest 8-10, w drugiej 10-12 promieni. Z tyłu za drug± płetw± grzbietow± znajduje się po 5 grzbietowych i (naprzeciwko) odbytowych płetewek. Występuje pęcherz pławny. Oczy i łuski (w piersiowej partii ciała) większe niż u makreli. Na grzbiecie i bokach ciała (również poniżej linii bocznej) rozrzucone s± ciemne punkty. Od wieczka skrzelowego do płetwy ogonowej biegnie wzdłuż boków ciała złocista smuga. U gatunków ze wschodniego Atlantyku na brzuchu znajduj± się przerywane, faliste linie oraz punkty. Przeciętna długo¶ć ryb wynosi do 30 cm, maksymalnie do 60 cm.

Scomber japonicus - Makrela kolias
Rycina gatunku Scomber japonicus


Występowanie: Stadna ryba występuj±ca we wschodnim Atlantyku od wysp Kanaryjskich i Azorskich, na północ do Biskajów. Pojedyncze osobniki łowione s± również u południowych brzegów Wysp Brytyjskich, na skraju Morza Irlandzkiego, a także u wybrzeży Belgii. Liczna w Morzu ¦ródziemnym i południowych rejonach Morza Czarnego.

Tryb życia: Przebywa na głęboko¶ci 250-300 m. Trze się w ciepłych miesi±cach, w pobliżu powierzchni wody. W tym celu podejmuje dalekie wędrówki rozrodcze. Najbardziej znanym miejscem tarła ryb z Morza ¦ródziemnego s± wody morza Marmara. Na północnym obszarze swego występowania nie przystępuje do rozrodu ze względu na zbyt niskie temperatury wody. Przypływa tam jedynie w celu poszukiwania pokarmu. Ikra i larwy swobodnie unosz± się w wodzie.

Odżywianie: Małe pelagiczne ryby, jak sardynki, sardele i szproty, również robaki, raki i ¶limaki.

Uwagi: W czasie przemysłowych połowów makrele zwabiane s± ku powierzchni wody za pomoc± silnych Ľródeł ¶wiatła.