OKONIOKSZTAŁTNE
Oblada
Oblada melanura
««« powrót
Kolorem czerwonym zaznaczono obszar występowania gatunku Oblada melanura

Budowa zewnętrzna: Owalne, bocznie ścieśnione ciało o lekko wypukłym profilu głowy. Łuski grzebykowe, zachodzące również na głowę. Wieczko skrzelowe bez kolców. Krawędź części przedpokrywowej gładka. Mały, skośnie skierowany ku górze otwór gębowy zakończony delikatnymi wargami. Słabo wysuwalne szczęki jednakowej długości. Środkowe zęby zewnętrznego szeregu są tnące, boczne zaś spiczaste, stożkowate. Z tyłu za nimi znajdują się 4 szeregi małych zębów trących. Lemiesz i łuki podniebienne są bez zębów. Długa, nie dzielona płetwa grzbietowa z 11 kolcami i 14 miękkimi promieniami. W płetwie odbytowej 3 kolce i 13-14 miękkich promieni. W płetwach piersiowych po 1 kolcu i po 5 promieni miękkich. Ubarwienie szarosrebrzyste z niewyraźnymi, biegnącymi wzdłuż ciała ciemnymi paskami. Na trzonie ogona duża, rzucająca się w oczy czarna plama z szeroką, białą obwódką. Maksymalna długość 30 cm.

Oblada melanura - Oblada
Rycina gatunku Oblada melanura


Występowanie: Wzdłuż wschodnioatlantyckiego wybrzeża od południowych rejonów Zatoki Biskajskiej i Portugalii do Angoli. Morze Śródziemne oraz bardzo rzadko Morze Czarne. Przebywa głównie u skalistych wybrzeży silnie porośniętych glonami, na głębokości 2-3 m. Spotykana również ponad piaszczystym podłożem oraz wśród podwodnych łąk.

Tryb życia: Gatunek ten trzyma się zwykle w grupie kilku osobników albo w małych stadach. W przeciwieństwie do większości innych przedstawicieli rodziny prażmowatych częściej przebywa w strefie otwartej wody. Tarło przypada na okres późnej wiosny. Ikra składana jest wprost do wody; również wylęgające się larwy aż do końca lata wiodą pelagiczny tryb życia. Jesienią kończy się faza metamorfozy (przeobrażenia) do postaci młodych ryb. Wówczas też ciągną one ku wybrzeżom, gdzie często przebywają w strefie pływów, trzymając się tuż pod powierzchnią wody.

Odżywianie: Glony poroślowe i żyjące wśród nich drobne gatunki bezkręgowych zwierząt.