Twoja opinia    Archiwum

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 3 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
Nowe hasło Słownik pojęć i definicji

Liczba wszystkich haseł: 186.   Wyświetlaj po haseł
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |

Autotrofizm
Zdolność wytwarzania związków organicznych z substancji nieorganicznych, przede wszystkim w procesie fotosyntezy.

Bakteriofagi
Wirusy bakteryjne, niszczące bakterie. Każdy typ faga niszczy określony gatunek bakterii.

Basen Morza Śródziemnego
Obszar geograficzny obejmujący swym zasięgiem tereny Azji, Afryki i Europy, charakterystyzujący się łagodnym, ciepłym klimatem.

Bastard
Mieszaniec powstały w wyniku skrzyżowania dwóch gatunków lub ras.

Bańki przewodów półkolistych
Pęcherzykowate rozszerzenia znajdujące się na końcach trzech półkolistych przewodów ucha wewnętrznego. U ryb ucho odznacza się bardzo prostą budową. Składa się ono wyłącznie z ucha środkowego, którego najważniejszą część stanowi skórzasty błędnik. Spłaszcza się on i przewęża na dwie części: górną - łagiewkę (utriculus) i dolną - woreczek (sacculus). Skręcony ślimak, stanowiący u pozostałych zwierząt kręgowych istotną część organu słuchu, występuje jedynie w formie tworzącego się w tylnej części woreczka uchyłka, zwanego buteleczką (lagena). Z łagiewką łączą się trzy przewody półkoliste, odpowiedzialne za zmysł równowagi. Są to dwa przewody pionowe i jeden poziomy, wszystkie ustawione są względem siebie w trzech płaszczyznach, mniej więcej pod kątem prostym; właśnie na ich końcach znajdują się banieczki.

Bentoniczne ryby
Ryby żyjące na dnie wód.

Bentos
Warstwa morskiego (słodkowodnego) dna będąca środowiskiem życia organizmów bytujących w dnie lub przytwierdzających się do jego powierzchni. Do bentosu zaliczane są również zwierzęta poruszające się po dnie.

Bezszczękowce (Agnatha)
Nadgromada zwierząt kręgowych. Jak wskazuje nazwa, przedstawiciele jej pozbawieni byli szczęk, które rozwinęły się z łuków skrzelowych w trakcie późniejszego, ewolucyjnego rozwoju. Należą do niej wymarłe klasy Osteostraci, Anaspida i Heterostraci, jak również opisywane w niniejszej książce krągłouste (Cyclostomata). Przeciwstawną im nadgromadą są Gnathostomata (szczękowce).

Białka
Biopolimery wielkocząsteczkowe, zbudowane przede wszystkim z aminokwasów. Stanowią stały i podstawowy składnik protoplazmy komórek wszystkich organizmów żywych.

Bielactwo
Zjawisko występujące u zwierząt, polegające na braku pigmentu w skórze, sierści, piórach oraz tęczówce oka. Jest cechą dziedziczną.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |