Twoja opinia    Archiwum

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 4 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
Nowe hasło Słownik pojęć i definicji

Liczba wszystkich haseł: 186.   Wyświetlaj po haseł
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |

Szata godowa
Specjalne ubarwienie ciała oraz zmiany jego kształtu występujące u niektórych gatunków ryb (łosoś, pstrąg, różanka, ciernik i inne).

Szczeliny skrzelowe
Szpary oddzielające poszczególne łuki skrzelowe wraz z osadzonymi na nich listkami skrzelowymi. U ryb chrzestnych jest ich 6-7, ryby kostne zaś mają zawsze powyżej 7 szczelin.

Szczękowce (Gnathostomata)
Nadgormada zwierząt kręgowych obejmująca wszystkie kręgowce (Yerterbrata), od ryb pancernych (Placodermi) i fałdopłetwych (Acanthodii) - obydwu wymarłych gromad - przez ryby chrzestne (Chondrichthyes) i ryby kostne (Osteichthyes) aż do ssaków (Mammalia).

Szkielet ryb
U ryb wyróżnia się szkielet chrzestny (ryby chrzestne) i szkielet kostny (ryby kostne). Ponadto niektóre ich rzędy mają zewnętrzną, szkieletową strukturę, taką np. jak kostny pancerz kosterowatych.

Tarczki kostne
Niektóre gatunki ryb mają kostny pancerz, utworzony przez szeregi łączących się ze sobą kostnych tarczek (np. u lisicowatych Agonidae). U bekaśnikowatych u podstawy każdej łuski znajduje się rombowata płytka przechodząca ku tyłowi w kolec. Całość tworzy swoisty pancerz ochraniający ciało ryby. U ciernikowatych i igliczniowatych płytki kostne zostały zastąpione otaczającymi tułów kostnymi pierścieniami. Również pławikoniki mają takie pierścienie na swym chwytnym ogonie, podczas gdy ich tułów pokryty jest nieruchomymi płytkami. Kosterowate mają natomiast całkowicie zamknięty, zewnętrzny, kostny pancerz, zbudowany z sześciokątnych, skostniałych łusek.

Tarło
Okres godowy ryb, w czasie którego ma miejsce składanie i zapładnianie jaj. Biorą w tym udział osobniki obu płci. W przeciwieństwie do pozostałych kręgowców, u większości ryb nie dochodzi do kopulacji i zapłodnienia wewnętrznego. Z reguły samice składają ikrę wprost do wody, co - zależnie od gatunku, sezonu i środowiska, w którym żyją - odbywa się w różnych porach roku. Składana ikra zapładniana jest przez samce nasieniem (mleczkiem), oddawanym, tak jak i ikra, do wody. U należących do rzędu okoniokształtnych ryb z rodziny strzępielowatych (Serranidae) dochodzi nawet do samozapłodnienia, co jest konsekwencją spotykanego u tych ryb obojnactwa; oznacza to, że ten sam osobnik ma w pełni rozwinięte i funkcjonujące jajniki i jądra. Niektóre ryby mogą także w ciągu życia zmieniać swą płeć (samice stają się samcami).

Trombocyty
Płytki krwi. Komórki krwi uczestniczące w procesie jej krzpnięcia.

Troska o potomstwo
Troska o losy potomstwa, mimo że rodzice nie mają z nim więcej żadnej styczności. Przejawem tego jest składanie ikry w miejscach chronionych, zapewniających korzystne warunki rozwoju ikry i wylęgu. Dzięki temu w sposób istotny zwiększa się przeżywalność potomstwa, co sprawia, że gatunki te mogą odznaczać się niższą płodnością (składają mniejszą liczbę jaj).

Tryskawka (spiraculum)
otwór znajdujący się tuż za okiem, który powstał z pierwotnej szczeliny skrzelowej.

Ubarwienie młodzieńcze
Ubarwienie młodych ryb różniące się od ubarwienie ryb dorosłych, np. poprzeczne prążkowanie u młodych osobników ryb łososiowatych (Salmonidae).

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |