Twoja opinia    Archiwum

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 2 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
Nowe hasło Słownik pojęć i definicji

Liczba wszystkich haseł: 186.   Wyświetlaj po haseł
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |

Wartość pH
Miara koncentracji w roztworze wolnych jonów wodorowych i wodorotlenowych. Na jej podstawie określana jest wartość jego odczynu.

Woreczek żółtkowy
W procesie embrionalnego rozwoju tworzące się listki zarodkowe dają początek poszczególnym organom przyszłej ryby. W powstającym jelicie i jego ściankach gromadzi się żółtko, zawierające substancje zapasowe, przeznaczone na budowę ciała rozwijającego się zarodka i pokrycie energetycznych potrzeb jego przemiany materii. Podczas gdy u płazów znajdujące się w komórce jajowej żółtko zostaje w całości rozprowadzone do komórek embrionu (skąd jest następnie czerpane). U ryb aż do momentu ich wyklucia pozostaje nierozłożone. Wypełniając formujące się jelito, tworzy wypchnięty na zewnątrz duży worek, którego zawartością odżywiają się larwy w początkowych dniach swego życia. W tym okresie mało ruchliwy wylęg opada na dno lub przyczepia się do podwodnych roślin, korzeni, a także innych przedmiotów. Dopiero z chwilą wyczerpania zapasów woreczka żółtkowego zaczyna samodzielnie pobierać pokarm. Wielkość woreczka żółtkowego może być bardzo różna, podobnie jak i wykluwających się larw. Te, które wylęgają się z pelagicznej ikry, nie mają jeszcze w pełni wykształconego otworu gębowego ani sk rżeli. Obydwa te organy tworzą się dopiero w miarę resorbowania przez larwę zawartości woreczka żółtkowego.

Woreczek
Część ucha wewnętrznego, która razem z przewodami półkolistymi i łagiewką tworzy błędnik ryb. Jego najbardziej pierwotną częścią jest właśnie woreczek. Ryby spodouste mają błędnik na stałe połączony ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą kanału otwierającego się na powierzchni skóry. U pozostałych kręgowców jest on zamknięty, kończąc się ślepym kanałem. Istniejące w ścianie woreczka skupienie komórek zmysłowych, tzw. plamka woreczka (macula sacculi) odgrywa ważną rolę w orientacji przestrzennej ryby (zachowanie równowagi ciała). Jest ona przykryta statolitem - kamyczkiem utworzonym z wytrącających się soli wapnia - który u ryb kostnoszkieletowych może osiągać dość pokaźne rozmiary. W tylnej części woreczka powstaje uchyłek zwany buteleczką (lagenu); z niej rozwinął się ślimak błędnika wyższych kręgowców.

Wyrostki filtracyjne
Różnej długości wyrostki znajdujące się na wewnętrznej stronie (skierowanej do przełyku) łuków skrzelowych. Występują u ryb odżywiających się drobnymi organizmami. Odcedzają one z wody (wypływającej szczelinami skrzelowymi) organizmy pokarmowe, zapobiegając zarazem uszkadzaniu przez nie płatków skrzelowych. Często osadzone są na całej długości łuku, dorównując, a nawet przewyższając długością blaszki skrzelowe. Tworzą w ten sposób doskonałe sito odcedzające wszystko co jadalne. U rekinów wyrostki filtracyjne spotyka się rzadko, a gdy występują (długoszpar), są w okresie zimowym zmieniane.

Wyrostki pyloryczne
Rurkowate uchyłki jelita środkowego zwane również wyrostkami odźwiernikowymi. Ich rola nie została do końca wyjaśniona. Sądzi się, że dzięki nim zwiększa się powierzchnia chłonna jelita, w wyniku czego związki odżywcze łatwiej przedostają się do krwiobiegu i są lepiej wykorzystywane. wyrostków pylorycznych nie spotyka się u żadnych innych, wyższych kręgowców.

Wysypka tarłowa
Twarde, brodawkowate guzki na głowie samców niektórych gatunków ryb (np. karpi, płoci), pojawiające się w okresie tarła. Mogą się również one rozprzestrzeniać na partie grzbietu oraz boki ciała. Często znikają natychmiast po tarle. Nie wiadomo, jaką spełniają funkcję.

Wąsy
Nitkowate, niejednokrotnie frędzelkowato postrzępione, różnej długości skórne wyrostki występujące na szczękach. Spotykane są u jesiotrów, sumów, dorszy, karpi, piskorzy, a także u innych ryb. U barwenowatych i sumowców są ruchome i bogato wyposażone w kubki smakowe oraz komórki czuciowe, pomagające rybom podczas wyszukiwania pokarmu.

Wędrówki zwierząt
Czynne przemieszczanie się zwierząt, podejmowane regularnie lub nieregularnie. Wędrówki regularne są zazwyczaj instynktowne, np. wędrówki ptaków i ryb w celu odbycia lęgów i tarła.

Zaplemnienie
Przeniesienie plemników w pobliże komórek jajowych, np. przez wprowadzenie ich do dróg rodnych samicy.

Zapłodnienie
Połączenie się dwóch płciowych komórek rozrodczych, w wyniku którego powstaje jedna komórka - zygota, dająca początek nowemu organizmowi.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |