Twoja opinia    Archiwum

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 3 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
Nowe hasło Słownik pojęć i definicji

Liczba wszystkich haseł: 186.   Wyświetlaj po haseł
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |

Bielmo
Część nasienia - tkanka zawierająca substancje zapasowe (białka, tłuszcze, skrobia).

Biocenoza
Zespół populacji różnych gatunków roślin i zwierząt uzależnionych od siebie pośrednio lub bezpośrednio - poprzez powiązania pokarmowe, zasiedlających ograniczony obszar o określonych warunkach środowiskowych.

Biokatalizatory
Wytwarzane przez żywe komórki katalizatory organiczne, zbudowane przede wszystkim z białek, biorące udział we wszystkich reakcjach chemicznych organizmu. Enzymy, w odpowiednich warunkach, zachowują aktywność także poza organizmem. Często tworzą układy katalizujące szeregi następujących po sobie reakcji chemicznych.

Biologiczny katalizator
Enzym(środek pomocniczy, stymulujący przebiegające w organizmie reakcje przemiany materii), zbudowany z wielocząsteczkowych drobin białka. Zmagazynowane w ciele substancje zapasowe, np. tłuszczowe, nie mogłyby zostać wykorzystywane jako źródło energii, gdyby nie określone enzymy umożliwiające jej uzyskanie przez rozkład i przebudowę związków tłuszczowych.

Bioluminescencja
Świecenie żywych organizmów. Proces ten polega na utlenianiu wewnątrz organizmu pewnych związków chemicznych (lucyferyny).

Biotop
Charakteryzujący się określonymi gatunkami roślin i zwierząt wycinek biocenozy. Nie można mówić o biotopie jednego gatunku, lecz zawsze określa się tym mianem środowisko życia całego zespołu organizmów. Tym samym biotop można przyrównać jakby do "adresu", pod którym można dany gatunek znaleźć.

Błona podskrzelowa
Cienki fałd skórny kończący wolny brzeg wieczka skrzelowgo. Błony podskrzelowe mogą być zrośnięte z przegrodą międzyskrzelową, lub mogą zwisać wolno. Są podparte pewną liczbą kostnych promieni (promienie podkrzelowe).

Błonnik
Złożony związek chemiczny należący do węglowodanów. Jest nierozpuszczalny w wodzie. Występuje powszechnie w ścianach komórkowych roślin.

Chityna
Związek organiczny, należący do węglowodanów złożonych, główny składnik okrywy ciała owadów, pajęczaków i skorupiaków. Występuje także w błonach komórkowych grzybów i bakterii.

Chlorofil
Związek organiczny, metaloporfiryna zawierająca magnez, zielony barwnik komórek roślinnych i niektórych bakteryjnych (bakteriochlorofil). Jest to podstawowy barwnik biorący udział w procesie fotosyntezy, absorbujący energię świetlną.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |