Twoja opinia    Archiwum

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 6 osób
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
Nowe hasło Słownik pojęć i definicji

Liczba wszystkich haseł: 186.   Wyświetlaj po haseł
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |

Chorda dorsalis
patrz Struna grzbietowa.

Chromatyna
Podstawowy składnik chromosomów; zbudowana z DNA, białek zasadowych (histonów) i białek kwaśnych.

Chromosomy
Stałe składniki jądra komórek roślinnych i zwierzęcych, zawierają zbiory liniowo ułożonych genów.

Cudzożywność
Odżywianie się substancjami organicznymi pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Do organizmów cudzożywnych należą zwierzęta, grzyby, większość bakterii i niektóre rośliny pasożytnicze

Cykloidalne łuski
Koliste, o gładkim brzegu tylnym, występują np.: u karpiokształtnych.

Detrytus
Opadające na dno resztki rozkładających się, organicznych szczątków obumarłych roślin i zwierząt. Są one przerabiane przez bakterie, które uwalniając z nich materię organiczną ponownie wprowadzają ją do obiegu.

Dezoksyrybonukleinowy
Kwas biopolimer wielkocząsteczkowy, zbudowany z nukleotydów DNA. Występuje we wszystkich organizmach żywych. W DNA zakodowana jest informacja genetyczna organizmu.

Diploid
Organizm, u którego jądra komórek zawierają podwójną (2n) liczbę chromosomów (dwa homologiczne zespoły chromosomów). Większość organizmów żywych jest diploidalna.

Dokrewne gruczoły
Gruczoły wydzielające do krwi, limfy i płynów tkankowych substancje zawierające hormony.

Drapieżnictwo
Forma stosunków między organizmami żywymi, należącymi zazwyczaj do dwóch różnych gatunków, polegająca na chwytaniu i zabijaniu ofiary, wykorzystywanej jako źródło pokarmu dla drapieżcy.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |