Twoja opinia    Archiwum

 
•wędkarstwo
•strona główna
•klasyfikacja ryb
•miniaturki...
•indeks nazw:
łacińskich
polskich
•słowniczek...
•współpraca...
Szukaj w:
opisach ryb
słowniczku
...::::Akwarium Service::::... ranking
http://www.polishamericanexchange.com/
Gość nr
on-line 2 osoby
max on-line - 2045
w dniu 22.09.2020 r.
Nowe hasło Słownik pojęć i definicji

Liczba wszystkich haseł: 186.   Wyświetlaj po haseł
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |

Dymorfizm płciowy
Dwupostaciowość płciowa, zróżnicowanie samca i samicy tego samego gatunku pod względem budowy zewnętrznej.

Długość boczna głowy (longitudo capitis lateralis)
Odległość od końca zamkniętego pyska do tylnej krawędzi wieczka skrzelowego.

Długość ciała (longitudo corporis)
Odległość mierzona wzdłuż osi ciała od przedniego końca zamkniętego pyska do nasady płetwy ogonowej. Oprócz niej powszechnie używaną miarą jest długość całkowita (Longitudo totalis), mierzona od końca pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

Ekosystem
Naturalny, stabilny system interakcji między organizmami i środowiskiem, składający się z biocenozy i biotopu. W ekosystemie zachodzi obieg materii i przepływ energii. Ekosystemy stanowią podstawowe jednostki strukturalne w przyrodzie.

Ektopasożyty
Pasożyty zewnętrzne, organizmy pasożytujące stale lub czasowo na powierzchni ciała żywiciela.

Embrion
Zarodek, u ryb rozwijających się w organizmie matki przed urodzeniem lub w jaju przed wykluciem się larwy.

Endemiczny
Występujący tylko na ograniczonym obszarze, nigdzie poza nim nie spotykany. Obszar występowania endemicznego gatunku może być izolowany warunkami otoczenia, uniemożliwiającymi jego dalsze rozprzestrzenianie (endemiczność progresywna), lub też gatunek był wcześniej szeroko rozprzestrzeniony, lecz na skutek zmian warunków ekologicznych zasięg jego występowania skurczył się do szczątkowych obszarów (endemiczność reliktowa).

Endopasożyty
Pasożyty wewnętrzne, organizmy pasożytujące stale lub czasowo wewnątrz ciała żywiciela.

Endosperm
Część nasienia - tkanka zawierająca substancje zapasowe (białka, tłuszcze, skrobia).

Enzymy
Wytwarzane przez żywe komórki katalizatory organiczne, zbudowane przede wszystkim z białek, biorące udział we wszystkich reakcjach chemicznych organizmu. Enzymy, w odpowiednich warunkach, zachowują aktywność także poza organizmem. Często tworzą układy katalizujące szeregi następujących po sobie reakcji chemicznych.

 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |